Coaching Collectief

Coaching Collectief is de praktijk voor professionele coaching van Anita Groeneveld en Els Nap in Aalsmeer. Wij coachen en begeleiden door middel van systeemopstelling en organisatieopstelling.Coaching Collectief is de praktijk voor professionele coaching van Anita Groeneveld en Els Nap in Aalsmeer.
Wij coachen en begeleiden volwassenen, jongeren en kinderen.
Voor organisaties en bedrijven bieden wij coaching %26 advies.

Ervaart u onbegrepen klachten, problemen of heeft u levensvragen waarop u het antwoord wilt vinden? Of heeft u te maken met terugkerende problemen zoals verdriet, angst, conflicten, onzekerheid of depressie? Deze en vele andere†thema's vinden vaak hun oorzaak in ingrijpende veranderingen in een "systeem", zoals een vroegtijdig overlijden van een familielid.
Ieder mens maakt deel uit van meerdere systemen, zoals familie, gezin of organisatie. Het inzicht krijgen van het functioneren van de mens in een systeem is de kern van onze werkwijze.

Het basisinzicht voor de werkwijze van Coaching Collectief is Systemisch Werken, een methode die ontwikkeld is door Bert Hellinger.Eerst bespreken wij met u het probleem waar u mee zit. Vervolgens vindt de opstelling plaats. Naar aanleiding van de uitkomst van de opstelling, de situatie of†uw behoefte†worden in overleg vervolg afspraken gemaakt.

- Individueel

- Samen met partner en/of kinderen
Gezamenlijk naar de dynamiek kijken kan heel verhelderend zijn. Hierbij wordt het innerlijk beeld zichtbaar van de onderlinge relaties. Wie kan de vraag inbrengen? Wat betreft kinderen: beide ouders of 1 van de ouders. Daarbij is het mogelijk om met het kind of de jongere zelf te werken. De jongeren kunnen ook hun vraag zelf in brengen.

- Supervisie
Iedereen met vragen over problemen en andere situaties in het werkveld kan een supervisievraag inbrengen.

- Organisaties
Organisaties kunnen een afspraak maken voor coaching en advies.

- Tarieven
Voor een individuele sessie van anderhalf uur: 85,00 euro.
(Tarieven voor†organisaties op aanvraag.)

- adres/telefoonnummer/email
Baanvak 30
1431 LK Aalsmeer
06-83380989
info@coachingcollectief.nl

Klik hier om een afspraak te maken.
"Op het werk ging het helaas niet altijd zoals ik het graag zou willen en liep ik tegen een behoorlijk aantal struikelblokken aan. Toen heb ik een opstelling gedaan met Anita en Els en ik stond versteld van wat de uitkomst was, het geeft je erg veel duidelijkheid. De liefdevolle benadering, de oprechte interesse in degene die de hulp nodig heeft, maakt ze een bijzonder stel, dat ik graag bij ieder aanbeveel."
Janneke

"Ik heb de opstelling bij Anita en Els als zeer waardevol ervaren. Zij doen hun werk zorgvuldig, professioneel en met passie. Zij gaven mij snel een vertrouwd gevoel, waardoor ik de opstelling ook goed kon ontvangen. De opstelling heeft echt iets opgeruimd uit mijn verleden, waardoor mijn leven in de gewenste positieve stroom kwam. Ik kan je hen van harte aanbevelen."
Lia

"De opstelling over mijn zoon vond ik erg duidelijk en zeer verhelderend. En vooral zo simpel en logisch. Ik had meteen na afloop het gevoel van "Ja, dit is het helemaal, gek dat ik daar zelf nooit opgekomen ben."
Het team van Anita en Els is een prachtig duo, serieus en humor. Ze vullen elkaar aan en ze voelen elkaar aan. De verandering door mijn andere benadering naar man en kind toe heeft mijn ogen open gedaan en mijn man heeft een betere band gekregen met mijn zoon. De opstelling heeft aan meerdere kanten geholpen. Maar vooral mij. " Paulien

"Wat geeft aan een tafelopstelling met Els en Anita die krachtige werking? Het is die bijzondere mengeling van creatieve invalshoek vanuit een oprechte betrokkenheid van beiden. Eerlijk de dingen onder ogen zien zoals ze letterlijk op tafel met behulp van papiertjes worden uitgespreid. Trouw zijn aan wat je ten diepste drijft. Een helder besluit, waardoor je dagen, weken en in mijn geval zelfs maanden daarna weet wat je te doen staat. Een aanrader voor wie op een kritiek moment een duidelijke koers voor zichzelf wil zetten. Wat zal ik er nog meer over zeggen? Gewoon doen."
KeesBij coaching collectief hebben kinderen/jongeren een speciale plek. Thema's zoals verdriet, angst en 'ongewoon' gedrag van kinderen/jongeren blijken heel vaak hun wortels te hebben in het familiesysteem. Kinderen/jongeren spiegelen soms de emoties van ouders of grootouders.

Het gedrag van kinderen/jongeren vertelt vaak een ander verhaal dan wij als volwassene denken of zien. De ervaringen van vorige generaties, zoals geluk en ongeluk, werken door in ons huidige familiesysteem. Juist kinderen hebben de neiging om dit onbewust mee te dragen. Ouders weten over het algemeen goed hoe zij hun kinderen kunnen helpen en wij ondersteunen hen door het onbewuste beeld of de innerlijke film van het familiesysteem zichtbaar te maken.

Door middel van een opstelling wordt inzichtelijk waar het ongewone gedrag zijn oorsprong vindt. Door hiervan bewust te worden is het mogelijk dit gedrag te herkennen en te veranderen. Daarna krijgt het kind innerlijk weer ruimte om naar het heden en de toekomst te kijken. Bij jongeren zie je vaak leerproblemen tijdens het voortgezet onderwijs of als zij een beroepsopleiding gaan volgen. Het lijkt wel of er niets lukt. Deze succesangst, die soms faalangst genoemd wordt, heeft vaak zijn wortels in de familielijn. Met een opstelling wordt dit op een dieper niveau zichtbaar en herkenbaar. En kunnen jongeren op een andere wijze de steun van het familiesysteem ervaren.

Problemen die veel voorkomen bij kinderen/jongeren:
-†faalangst/succesangst en onzekerheid
-†pesten of gepest worden
- teruggetrokken gedrag/ er niet bijhoren
- onrustig gedrag
- slaapproblemen
- dwingend gedrag of juist iets niet willen
-†angstig gedrag/ niet durven
-†leerproblemen
- vaak ziek zijn
- zich overschreeuwen
- geen keuzes kunnen makenAls directeur of manager weet je meestal goed wat er speelt in de organisatie. Welke teams functioneren zonder grote problemen en in welke teams wordt er onrust ervaren. Je hebt van alles in het werk gesteld, toch lukt het maar niet om daadwerkelijk de situatie te veranderen.

Door middel van een organisatieopstelling wordt het probleem zichtbaar. Een opstelling geeft inzicht in de patronen die tot het probleem leiden en geeft een nieuwe impuls voor een positieve verandering.
De opstelling laat zien wat nodig is zodat iedereen zijn werk goed kan doen en de organisatie kan floreren. In korte tijd ontstaat helderheid over het verborgen krachtenveld binnen de organisatie en over wat nodig is om de krachten beter te bundelen. Belangrijke thema's in organisaties zijn: leiderschap, ordening en de balans tussen geven en nemen.

Problemen die zich voor doen binnen organisaties en bedrijven:
-
hoog ziekteverzuim
- problemen binnen teams
- ontevreden medewerkers

Mogelijke oorzaken van problemen binnen organisaties en bedrijven:
-†reorganisaties
- bezuinigingen
-†en andere ingrijpende verandering(en)
- veel wisselende leidinggevenden

Heeft u belangstelling en wilt u weten wat Coaching Collectief kan bieden aan uw organisatie maak dan vrijblijvend een afspraak. Persoonlijke problemen die zich voor doen:
- problemen in de relatiesfeer
- onzekerheid, angst
- stress
- arbeidsproblemen
- loopbaanvragen
- conflicten
- veel ziek zijn
- verslaving
- eetproblemen
- rouwverwerking
- depressies
- geen contact meer hebben met een familielid of vriend
- en vele andere problemen

De oorzaken van persoonlijke problemen kunnen liggen in ingrijpende veranderingen in een familiesituatie, zoals een verhuizing, verandering van school, ziekte, echtscheiding van de ouders of de dood van een dierbaar familielid. Dit kan soms een aantal generaties terug gespeeld hebben, terwijl de dynamiek nog steeds voelbaar kan zijn.Wij coachen en begeleiden gezamenlijk door middel van onder andere een systeemopstelling.
Wat is een systeemopstelling?
Als mens ben je altijd onderdeel van een systeem, zoals je familie, je gezin, sport, je werk. In systemen beÔnvloeden mensen elkaar. Dat brengt veel goeds, maar soms geeft het problemen.

Mogelijk ligt de oorzaak van het probleem in de loyaliteit aan het systeem. Je kunt er dan geen vat op krijgen en je weet niet hoe je de situatie kunt veranderen.
In een opstelling kun je deze problemen zichtbaar maken, waardoor er herkenning ontstaat en vervolgens verandering mogelijk is. Een opstelling is een effectieve methode omdat je 'ziet' wat het probleem is. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden! Onze cliŽnten ervaren veelal tevredenheid en rust na een opstelling.ANITA GROENEVELD
Wat beweegt mensen? Waarom doen zij de dingen zoals zij ze doen? Ook al levert dat keer op keer een voorspelbaar en ongewenst resultaat op?
De zoektocht naar het antwoord leidt vaak tot onverwachte en verrassende inzichten. Mooi om te zien hoe snel mensen met het nieuw verkregen inzicht de knop kunnen omdraaien en een nieuwe weg inslaan.ELS NAP
Als verpleegkundige heb ik veel ervaring opgedaan en inzicht gekregen in situaties waarin mensen ziek worden of overlijden. Daarbij valt op hoe verschillend patiŽnt en naasten met de verwerking van deze ingrijpende veranderingen omgaan.

Met Anita heb ik binnen de gezondheidszorg, waarin wij beiden werkzaam zijn, een samenwerking opgebouwd waarin wij elkaar aanvulden als het ging om de benadering ten aanzien van problemen.
Systemisch Werken heeft mij inzicht gegeven hoe loyaal mensen zijn aan hun familiesysteem en daardoor hun problemen keer op keer opnieuw ervaren.
Door die loyaliteit op een integere wijze zichtbaar te maken kan ik mensen ondersteunen om een verandering werkelijk in gang te zetten.Wij komen uit de gezondheidszorg waar wij veel ervaring hebben opgedaan in veranderingsprocessen binnen organisaties. Daarnaast hebben wij o.a. de opleiding professionele communicatie gevolgd waarin de volgende stromingen de kern vormen: Neuro-Linguistisch Programmeren, Transactionele Analyse en Systemisch Werken. Vervolgens zijn wij ons gaan specialiseren in Systemisch Werken. Tevens hebben wij een opleiding gevolgd met betrekking tot de begeleiding van kinderen bij wie de ontwikkeling problemen geeft.Om deze website te kunnen bekijken heeft u de Flash-speler versie (minimaal versie 8) nodig, die u momenteel niet heeft geÔnstalleerd.
Klik hier om de meest recente versie te downloaden.

Valid HTML 4.01 Transitional